Chiếu một bức xạ có bước sóng l = 0,18µm vào một quả cầu kim loại có giới hạn quang điện ${{\lambda }_{0}}=0,3\mu m$ đặt xa các vật khác. Quả cầu được tích điện đến điện thế cực đại bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook