Chiếu một tia sáng đi vào mặt bên của lăng kính có góc chiết quang A góc tới i và góc ló i’. Khi tia sáng này có góc lệch cực tiểu $D_{min}$ thì chiết suất n của chất làm lăng kính đốI với môi trường là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook