Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song, rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước. Không kế tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook