Cho 0,02 mol dung dịch AgNO3 tác dụng với 0,01 mol dung dịch FeCl2 thu được chất rắn có khối lượng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook