Cho 0,1 mol amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với HCl thu được 9,55 gam muối. Vậy Công thức phân tử của X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook