Cho 0,3 mol H2S đi qua dung dịch chứa 18 gam NaOH thu được muối gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook