Cho 10,005 gam MnO2 tác dụng với axit HCl dư, đun nóng. Thể tích khí thoát ra (đktc) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook