Cho 100 ml dung dịch FeCl2 xM tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 3M thu được 47,4 gam kết tủa. Giá trị của x là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook