Cho 2,8 gam Fe tác dụng với S dư, sau phản ứng thu được 3,3 gam FeS. Hiệu suất phản ứng giữa Fe và S là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook