Cho 200 ml dung dịch AgNO3 0,1M tác dụng với 100 ml dung dịch FeCl2 0,1M thu được chất rắn có khối lượng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook