Cho 46,4 gam hỗn hợp Na2CO3 và Na2SO3 phản ứng vừa đủ với 400 ml H2SO4 1M thu được một muối trung hòa A duy nhất và hỗn hợp khí B. Khối lượng muối A là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook