Cho 7,2 gam etylamin vào dung dịch HNO3 loãng, dư, sau phản ứng kết thúc thu được m gam muối. Giá trị của m là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook