Cho 9,3 gam một ankyl amin X tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook