Cho \(a + 8 < b\). So sánh \(a - 7\) và \(b - 15\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook