Cho $a,b$ bất kì. Chọn câu đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook