Cho \(a\) bất kỳ, chọn câu sai.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook