Cho \(a \ge b > 0\). Khẳng định nào đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook