Cho $A = ( - \infty ;2]$, $B = {\rm{[}}2; + \infty )$, $C = \left( {0;3} \right)$, mệnh đề nào sau đây sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook