Cho $A$ là tập hợp các ước của $6,{\rm{ }}B$ là tập hợp các ước của $12$ . Hãy chọn đáp án đúng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook