Cho a mol Fe tác dụng với b mol H2SO4 đặc nóng, sản phẩm khử thu được là SO2. Để thu được 2 muối thì mối liên hệ giữa a và b là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook