Cho ba điểm \(A,\,B,\,C\) thẳng hàng, \(B\) nằm giữa \(A\) và \(C\). Trên đường thẳng vuông góc với \(AB\) tại \(B\) ta lấy điểm \(M\). So sánh \(MB\) và \(MC,\,MB\) và \(MA.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook