Cho bảng số liệu:

GDP và nợ nước ngoài của một số nước Mĩ Latinh năm 2004( tỉ USD)

Dựa vào bảng số liệu trên, biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện GDP và nợ nước ngoài của các quốc gia?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook