Cho bảng số liệu:

Khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo loại hình vận tải

(Đơn vị: nghìn tấn)

( Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam)

Nhận định nào sau đây đúng về khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo loại hình vận tải nước ta giai đoạn 1995 - 2015

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook