Cho bảng số liệu

Số khách du lịch quốc tế dến và tổng thu từ khách du lịch ở một số khu vực của Châu Á

năm 2014.

Để thể hiện số khách du lịch quốc tế dến và tổng thu từ khách du lịch ở một số khu vực của Châu Á năm 2014, biểu đồ thích hợp nhất là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook