Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau: 

1. Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn; 

2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau; 

3. Lai các dòng thuần chủng với nhau. 

Quy trình tạo giống lai có ưu thế lai cao được thực hiện theo trình tự:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook