Cho biết mỗi gen tương ứngvới một NST. Ở một loài bộ NST 2n = 6. Khi quan sát tế bào của một loài ng ...

Cho biết mỗi gen tương ứng với một NST. Ở một loài bộ NST 2n = 6. Khi quan sát tế bào của một loài người ta ghi được số liệu NST ở một số tế bào là AaaBBdd. Hãy cho tế bào trên thuộc dạng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook