Cho các cặp phản ứng sau:

(1) H2S + Cl2 + H2O →

(2) SO2 + H2S →

(3) SO2 + Br2 + H2O →

(4) S + H2SO4 đặc, nóng →

(5) S + F2 →

(6) SO2 + O2 →

Tổng số phản ứng tạo ra sản phẩm chứa lưu huỳnh ở mức oxi hóa +6 là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook