Cho các chất : CaC2 (1), CH3CHO (2), CH3COOH (3), C2H2 (4). Sơ đồ chuyển hóa đúng để điều chế axit axetic là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook