Cho các chất có công thức cấu tạo :

Chất nào không thuộc loại phenol?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook