Cho các chất: Mg, Cu, NaOH, HCl. Số chất phản ứng được với dung dịch Fe(NO3)2 là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook