Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4). Chất có CTPT khác với các chất còn lại là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook