Cho các chất sau: Cl2, H2, Fe(OH)2, CO2, SO2, Ag, Fe, Na. Oxi không thể phản ứng được với

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook