Cho các chất sau: (I) HCl; (II) KOH; (III) NaCl; (IV) CH3COOH. Chất điện ly mạnh gồm:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook