Cho các chất sau : Metylamin ; anilin ; natri axetat ; alanin ; glyxin ; lysin. Số chất có khả năng làm xanh giấy quì tím là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook