Cho các dung dịch HNO3, CH3COOH, NaCl, NaOH có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH nhỏ nhất là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook