Cho các hình thoi $ABCD$ có cạnh $AB$ cố định. Tìm quỹ tích giao điểm $O$ của hai đường chéo của hình thoi đó.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook