Cho các kim loại sau: Cu, Zn, Ag, Al và Fe. Số kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook