Cho các phản ứng sau:

1) Dung dịch FeCl2 + dung dịch AgNO3 →

2) Dung dịch FeSO4 (dư) + Zn →

3) Dung dịch FeSO4 + dung dịch KMnO4 + H2SO4 →

4) Dung dịch FeSO4 + khí Cl2 →

Số phản ứng mà ion Fe2+ bị oxi hóa là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook