Cho các phản ứng sau; NH3 thể hiện tính khử trong phản ứng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook