Cho các phát biểu sau

            (1) Amino axit là những chất kết tinh, không màu, dễ tan trong nước.

            (2) Công thức phân tử của axit glutamic là C5H9NO4.

            (3) Tất cả peptit đều có phản ứng màu biure.

            (4) Axit ađipic và hexametylen là nguyên liệu dùng để sản xuất tơ nilon-6,6.

            (5) Amin là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm NH2.

Số phát biểu đúng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook