Cho các phát biểu sau:

(1) Gang trắng chứa nhiều xementit (Fe3C).

(2) Nguyên liệu để sản xuất thép là gang trắng hoặc gang xám, thép phế liệu.

(3) Phản ứng tạo xỉ trong lò cao là: CaO + SiO2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CaSiO3.

(4) Dùng khí CO khử oxit sắt trong lò cao để sản xuất gang.

Số phát biểu đúng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook