Cho các phát biểu sau về phenol C6H5OH:

(1) Phenol vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na.

(2) Phenol có tính axit nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

(3) Nguyên tử H ở nhóm OH của phenol linh động hơn trong ancol.

(4) Dung dịch natriphenolat tác dụng với CO2 tạo thành Na2CO3.

(5) Cho nước brom vào dung dịch phenol thấy xuất hiện kết tủa.

Số phát biểu đúng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook