Cho các thông tin sau:

(1) Bón vôi cho đất chua.

(2) Cày lật úp rạ xuống.

(3) Cày phơi ải đất, phá váng, làm cỏ sục bùn.

(4) Bón nhiều phân vô cơ.

Biện pháp chuyển hóa các chất khoáng ở trong đất từ dạng không tan thành dạng hòa tan là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook