Cho các tia phóng xạ \[\alpha ;{{\beta }^{-}};{{\beta }^{+}};\gamma \]. Tia nào không bị lệch trong điện trường?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook