Cho cân bằng hóa học sau trong bình kín:

\({N_2}(k) + 3{H_2}(k) \rightleftarrows 2N{H_3}(k);\,\,\Delta H = - 92KJ/mol\)

Trong các yếu tố:

(1) Thêm một lượng N2 hoặc H2.

(2) Thêm một lượng NH3.

(3) Tăng nhiệt độ của phản ứng.

(4) Tăng áp suất của phản ứng.

(5) Dùng thêm chất xúc tác.

Có bao nhiêu yếu tố làm cho tỉ khối của hỗn hợp khí trong bình so với H2 tăng lên?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook