Cho chiết suất của nước n = 4/3. Một người nhìn một hòn sỏi nhỏ S nằm ở đáy một bể nước sâu 1,2 (m) theo phương gần vuông góc với mặt nước, thấy ảnh S' nằm cách đáy bể một khoảng bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook