Cho chuỗi phản ứng sau:

\(C{H_3}{\text{COONa}}\xrightarrow[{{t^0}}]{{CaO}}X\xrightarrow[{1:1}]{{C{l_2}/as}}Y\)

Chất X, Y lần lượt là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook