Cho chuỗi phản ứng sau đây : C2H2 -->X-->Y-->Z-->CH3COOC2H5

X, Y, Z lần lượt là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook