Cho dãy các chất: Mg, Cu, Ag, Zn. Có bao nhiêu chất tác dụng với khí oxi trong điều kiện thích hợp ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook