. Cho dãy các chất: stiren, phenol, toluen, anilin, metyl amin. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch brom là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook